FikirlerinizinHakkınıVerin:简介OluşturmaRehberi

FikirlerinizinHakkınıVerin:简介OluşturmaRehberi

Yeni bir projeyebaşladığımızdahepimiz oişintam da hayalimizdecanlandığıgibiolmasını,ekibimizin ya dafreelancerlarılnzihnimizdengeçenlerien muazzamşekildeuzişinedökmesinibekliy。 请简要介绍一下hayal olmaktanöteyetaşıyabilir,gun sonunda fikrinizinyansımasınıkeyifle inceleyebilirsiniz。 Ancakönceiçeriğimizebirgözatın!

İçeriğimizde,我的名字来自yazar vemarkayıen iyişekildetanıştırandoğrubrief’ihazırlamakiçingerekliyöntemleribulabilir,tüyolarımızakulak verebilirs。

详细信息VermeninÖnemi

您的名称: Günlerceüzerineçalıştığınızprojenizçokdeğerli。 您必须先确认自己的身份,然后再确认自己的身份。 Projenizin; 网上的电影,电影和音乐网站。 Tasarımcınıza,yazılımcınıza,yazarınızaen iyişekilde简短的文字说明fikurleri kusursuzşekildehayatageçiremezsiniz。 Bu durumuküçükbir“ Nedenönemli?”列出了我的要求。 Detaylıbir简短的对话说:

-Markanızıdaha iyitanır。

-Fikirlerinizinçerçevesinibilir,yaratıcılığınısevimli birçizgininüzerindegösterir。

-Ortayakoyduğuiştekendisinden ziyade sizin,markanızıntarzınıortaya koyar。

-Revizyonlarla sizi yormaz。 Belki de tek bir revizyon ile koca biriçerikprojesinitamamladığınızıdüşünün! (O revizyon da brief’teatladığınızminik bir durumdankaynaklanırbüyükihtimalle。)

-Projenizi enhızlı,en sorunsuzşekildenihayete erdirmeniziçinenönemliyardımcınızolur。

简短的Metninin TemeliniOluşturanÖgeler

Projeniz hangi kategoride yeralırsaalsınbrief metnindeanlatmanızgereken noktalar genellikleortaktır。 梅丁德:

-Projeninamacı,
-Markanınbeklentileri,
-赫德夫·基特尔
-Teknik detaylar,
-Yasaklıya da mutlakakullanılmasıgereken durumlara mutlakadeğinilmelidir。 Bu bu buna benzer maddelerintümüprojenizinsınırlarınıen iyişekildeçizmenizeyardımcıolacaktır。 Böyleceana fikrinizindışınataşmayacak,tam da beklentilerinizikarşılayanişlerlekarşılaşabilirsiniz。

İçerikProjelerinizde简介Verirken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Gelelimişinbizi ve birlikteçalıştığımız; 玛卡(Marka),阿扬(Ajans ve kobileri)Ilgilendirenkısmına! 🙂Yukarıdadabahsettiğimizüzereprojenintürüne olursa olsun简要介绍了她的zamanbüyükönemtaşır。 Ancaksözkonusu:

-Arama motoruuyumluluğudolayısıylakeskin vekullanımızorunluögelerinyeraldığı,
–“ Ucuz” kelimesiyle birmarkanıntümitibarınınyerle biredebileceği,
-Kurgununçoğuzaman proje sahibininyönlendirmesiylegerçektenen iyi halinibulacağıiçerikprojeleriyse简介metnininönemibiraz daha artabiliyor。

(“ Biraz” diyerekalçakgönüllükediyoruz。)

Peki,buöneminianlatmaklabitiremeyeceğiz简要metninihazırlarkennelere dikkat etmeniz gerekiyor?

简要说明:Anlatımsaldetaylar,teknik detaylar,içeriğeözeldurumlar ve markayaözeldurumlar。

1)AnlatımsalDetaylar
Buradaodaklanmamızgereken sorular:
-İçeriğinamacınedir?
-İçerikdilinasılolmalıdır?
-Hitap dil​​inasılolmalı?
Bu bilgilereulaşanyazarartıkamacınızıbiliyor。 Temel bilgilerinialdıve projeyiözetletanıdı。 Kime neyazacağınıbildiğindenamacınızaulaşmanıziçinhiçbirengel yok!

2)Teknik Detaylar
-Hangi zamançekimlerikullanılmalı?
-Arabaşlıkkullanılmalımı?
-Arabaşlıkkullanımınasılolmalı?
-Paragraflandırmakonusundaözelbir talebiniz varmı?
-Giriş,gelişme,sonuçbölümlerindeözelliklebelirtilmesi gereken ibareler bulunuyor mu?
互联网站点在üzerindeyayınlanacağınıdüşünürsenizkurgunuzu en pratikşekildeokunacak hale getirmenizkaçınılmaz。 Elbette budetaylarınbirkısmınıyazarabırakabilirsiniz。 Amaihtiyatıeldenbırakmamamakiçinenazındanhayalinizdeki kurguyu yazaraanlatmanız她的zeeyi bir doz dahakolaylaştıracaktır。

3)İçeriğeÖzelDurumlar
-İçeriksonunda-号召性用语-kullanılmalımı?
-Belli kelime ya da kelimegruplarına链接verilmeli mi?
-Anahtar kelimeyoğunluğuvekullanımı(sayıya dayüzdeile)ne kadarolmalı?
-Ek anahtar kelimekullanımı(sayıya dayüzdeile)ne kadarolmalı?
-SEOaraçlarıile anahtar kelimedifferentasyonlarıbulunmalımı?
-İçeriktebelirlenen kelimegruplarına链接verilmeli mi?
Geldik osınırlarıkeskin ve netyanıtlara。 YaptığınızSEOçalışmasınınha​​kkınıvermekiçinonu en netşekildeanlatmanızgerekiyor。 “呼吁采取行动,让哈尔德·亚兹玛玛·杰里克·约克(yalkay yykama yok)行动起来。” diyedüşünmeyin。 Yazariçeriğinakışınabağlıolarak belki de bucümleyiekleyebilir ve sizin bu projenizehiçdeyakıştıramadığınızocümleyiiçeriğekondurabilir。

4)MarkayaÖzelDurumlar
-Markaadınıziçerikteyeralmalımı?
-Kullanmaktankaçındığınızkelime ya da kelimegruplarıvarmı?
-Mutlakakullanılmasınıistediğinizkelime ya da kelimegruplarıvarmı?
Bubölümdebizimyazdığımızsorular胆汁ancakörnekolabilir。 Bu nedenlemarkanızı,她的bir detay yazariçinaltındeğerindeolacaktır。

Tümbudetaylarıbir araya getiripdüzenliolarak maddeler halindesıraladığınızdaoluşan简短的metninebakıpprojenizintümdetaylarınıbir aradagörebilirsiniz。

特布雷克勒(Tebrikler),我在土耳其(Esşekildekarşıtarafaanlattınızve bu bujeje uzun revizyon)